Dzień 14: Dodawanie tytułów do linków

Na stronach WWW chodzi przede wszystkim o linki. Można by więc sądzić, że o linkach wiadomo wszystko i większość ludzi zna atrybut title, jednak wygląda na to, że wcale nie. Dla tych którzy nie wiedzą wyjaśniam, że każdy link może mieć tytuł określony przez atrybut title taga <a>. Jest to dodatkowa informacja do treści linku. Tytuł linku jest zazwyczaj prezentowany jako tooltip w przeglądarkach graficznych, ale może być również wykorzystany przez przeglądarki nie graficzne.

Nie wszystkie linki powinny mieć tytuł. Jeżeli treść linku przedstawia np. tytuł artykułu nie dodawaj mu drugiego tytułu; sama treść linku wystarczy. Jednak w sytuacji, gdy link jest wpleciony w ciąg jakiegoś zdania i nie da się jednoznacznie wywnioskować do czego prowadzi, dodaj tytuł dla wyjaśnienia.

Kto na tym skorzysta?

 1. Jadzia skorzysta. JAWS ma specjalną opcję do odczytywania tytułu razem z tekstem linku. (Domyślnie ta opcja nie jest włączona, ale Jadzia może ją włączyć przez naciśnięcie INSERT+V i ustawienie pozycji "Oznajmianie łączy tekstowych" ("Text links verbosity") na "Czytaj alternatywny tekst" ("Speak alt tag or title") w menu szczegółowych opcji JAWS.)
 2. Michał skorzysta. Kiedy ustawia kursor na linku Opera pokazuje jego tytuł na pasku statusu oraz jako tooltip. Dzięki temu Michał może zadecydować czy chce obciążać swoje kiepskie łącze i wchodzić na stronę wskazaną danym linkiem.
 3. Julia skorzysta. Kiedy ustawia kursor na linku, Internet Explorer pokazuje jego tytuł jako tooltip.
 4. Marek skorzysta. Kiedy naciśnie klawisz "l", Lynx pokazuje listę linków na aktualnej stronie, zawierającą tytuł dla każdego linku, który taki atrybut posiada.

Jak to zrobić?

Do każdego linku, którego tekst może być niewystarczający dla czytającego do podjęcia decyzji czy chce go kliknąć czy nie, dodaj atrybut title. Na przykład:

 1. Na oryginalnej stronie Dive Into Accessibility znajdują się linki do innych projektów Marka Pilgrima, między innymi link do książki Dive Into Python, który wygląda tak:

  Dive Into: <a title="Dive Into Python, a free book for experienced programmers" href="http://diveintopython.org/">Python</a>

 2. Wstawiając odnośnik do innej strony będący wyrażeniem w ciągu zdania, dobrze jest użyć atrybutu title aby podać dodatkową informację o linku, np. tytuł artykułu czy cytatu. Na przykład wczorajsza wskazówka zawiera tekst:

  Dlaczego jest to problemem? Ponieważ <a title="statystyka użycia Javascript wg TheCounter.com, Kwiecień 2003" href="http://www.thecounter.com/stats/2003/April/javas.php">9% użytkowników Internetu nie używa Javascriptu</a> z takich czy innych powodów, w tym również dlatego, że ich przeglądarki po prostu tego nie obsługują.

  który jest pokazany tak:

  Dlaczego jest to problemem? Ponieważ 9% użytkowników Internetu nie używa Javascriptu z takich czy innych powodów, w tym również dlatego, że ich przeglądarki po prostu tego nie obsługują.

Z drugiej jednak strony nie przesadzaj z atrybutem title. Wszystko z umiarem.

Zobacz także