Dzień 20: Tworzenie streszczenia dla tabel

Ostatnim etapem poprawiania tabel jest dodanie streszczenia. Streszczenie tabeli nie jest nigdy wyświetlane w przeglądarkach graficznych; to mechanizm specjalnie wymyślony dla programów udźwiękawiających i przeglądarek syntetyzujących mowę. Jest to dokładnie to, co mówi sama nazwa: streszczenie, opis dłuższy niż tytuł. Zazwyczaj jest odczytywane bezpośrednio przed tytułem tabeli.

Każda tabela powinna mieć streszczenie. Jeżeli masz na stronie kalendarz, streszczeniem może być po prostu "Miesięczny kalendarz z linkami do wpisów z poszczególnych dni." Jeżeli używasz tabel do zdefiniowania układu elementów na stronie, powinieneś dać im puste streszczenie, aby zaznaczyć, że dana tabela jest użyta tylko w celach wizualizacji w przeglądarce i nie zawiera żadnych danych tabelarycznych. (To podobna zasada jak w przypadku tworzenia pustego tekstu alternatywnego w atrybucie alt dla obrazków użytych tylko do celów rozmieszczenia elementów na stronie. Będziemy jeszcze rozpatrywać to zagadnienie.)

Kto na tym skorzysta?

 1. Jadzia skorzysta. Kiedy JAWS natrafi na Twój kalendarz, Jadzia usłyszy "Summary: Miesięczny kalendarz z linkami do wpisów z poszczególnych dni." Następnie usłyszy tytuł, potem usłyszy nagłówki tabeli, a potem może nawigować po kalendarzu.
 2. Użytkownicy przeglądarki iCab skorzystają. iCab może wykorzystać wbudowane w systemie Mac OS mechanizmy syntezy mowy na podstawie tekstu i odczytywać streszczenie każdej tabeli, która je posiada.

Jak to zrobić: kalendarz

 • W Movable Type znajdź kalendarz w szablonie "Main Index Template". Powinieneś zobaczyć następujący kod tabeli:

  <table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0">

  Zmień go na następujący:

  <table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" summary="Miesięczny kalendarz z linkami do wpisów z poszczególnych dni">

 • W Radio procedura jest podobna jak w ostatnich dniach

  1. Otwórz właściwą aplikację Radio klikając prawym klawiszem myszy ikonkę Radio w trayu i wybierając "Open Radio".

  2. W menu "Tools" wybierz "Developers", "Jump..." (Control+J) i przejdź do "system.verbs.builtins.radio.weblog.drawCalendar" (bez cudzysłowu).

  3. Następnie w menu "Edit", "Find and Replace", "Find..." (Control+F) poszukaj "draw the month and year". To powinno znaleźć linię "bundle // draw the month and year". Podwójne kliknięcie w trójkąt pokaże Ci kod, który powinien wyglądać tak:

   add ("<table cellspacing=\"0\" border=\"0\" class=\"hCalendarTable\">"); indentLevel++

  4. Zmień go na:

   add ("<table summary=\"Miesięczny kalendarz z linkami do wpisów z poszczególnych dni\" cellspacing=\"0\" border=\"0\" class=\"hCalendarTable\">"); indentLevel++

Jak to zrobić: tabele pozycjonujące

Jeżeli używasz tabel do rozmieszczenia elementów na stronie, dodaj do każdej z nich atrybut summary="". Najłatwiej to osiągnąć w jakimś edytorze tekstowym za pomocą funkcji znajdź-i-zamień (search & replace). Poszukaj tekstu:

<table

i zamień go na:

<table summary=""