Tłumaczenie

Tłumaczenia na inne języki

Zgodnie z warunkami użytkowania, tłumaczenia tej książki są dozwolone pod warunkiem, że będą publikowane na takiej samej otwartej licencji jak oryginał.

Lista aktualnych tłumaczeń jest dostępna na stronie oryginalnej.

 

Wersja polska

Polska wersja książki "Dive Into Accessibility: 30 days to a more accessible web site" Marka Pilgrima nie jest dosłownym tłumaczeniem. Zgodnie z radą autora dokonałem małych zmian w charakterystykach postaci dostosowując je (w miarę zdolności i wyobraźni) do polskich warunków. Dodatkowo wprowadziłem aktualizacje pewnych informacji odnośnie możliwości aktualnych wersji przeglądarek internetowych, dodałem odnośniki do polskich stron, a przede wszystkim uzupełniłem większość prezentowanych wskazówek przykładami odnoszącymi się do popularnych w Polsce narzędzi niByLog i blog.pl. Mam nadzieję, że dzięki temu zawarte tutaj porady stały się bardziej praktyczne w warunkach polskiej sieci. Jeżeli uważasz, że przydatne byłoby opracowanie analogicznych wskazówek dla jeszcze innych systemów publikacji (czy prowadzenia bloga), albo chcesz zaprezentować własne porady i rozwiązania - skontaktuj się ze mną.

 

Historia wydań wersji polskiej

2005.01.21 - 1.1.0
poprawnienie merytorycznego błędu dotyczącego efektów display:none w rozdziale 11
2003.12.09 - 1.0.4
uzupełnienie oświadczenia o dostępności - serwis WebXACT oraz link do strony firmy E.C.E. sprzedającej polską wersje programu Window-Eyes
2003.12.01 - 1.0.3
uzupełnienie linków na stronie o klawiszach skrótu - zestawienie Accesskeys and Reserved Keystroke Combinations
2003.10.03 - 1.0.2
uzupełnienie linków na stronie o bezpiecznym użyciu kolorów - serwis Colorblind Web Page Filter
2003.09.26 - 1.0.1
uzupełnienia linków (o tworzeniu dostępnych tabel) i oświadczenia o dostępności (serwisy Cynthia Says i WAVE)
2003.09.18 - 1.0.0
wydanie pierwsze