archiwum wpisów z lutego 2005

menu / search web

Oglądając dzisiaj program Process Explorer zauważyłem ciekawą opcję w menu kontekstowym — „Google”

Version People Control System

Wybór mechanizmu kontroli wersji i repozytorium kodu dla projektu jest zagadnieniem niebanalnym. Dostępne narzędzia VCS różnią się zarówno wymaganiami jak i możliwościami. Wybór między VSS, CVS czy innym Subversion to dla jednych zagadnienie wyboru platformy lepszej i stabilniejszej, dla innych wybór najwygodniejszego narzędzia, a dla wielu pewnie wybór czysto ideologiczny. Jednak w przypadku VCS wybór narzędzia „najbardziej odpowiedniego” nie zawsze jest wyborem „lepszej” technologii..

wycieczka do piekła

Im więcej różnych programistów lub zespołów roboczych pracuje nad projektem informatycznym w czasie całej jego historii, tym trudniej jest „zgrać” efekty ich działań i tym niższej jakości jest produkt tego projektu. Obserwacja ta wydaje się oczywista, wręcz banalna, a mimo to bywa zupełnie niepojęta